(3) TEST ze znalosti počítačových sítí (40)

Otázka 1.:
Anglicky počítačová síť?
a) netstation
b) network
c) internet
d) site

Otázka 2.:
V které síti mají počítače rovnocenné postavení?
a) klient-server
b) Linux
c) peer-to-peer
d) net-net

Otázka 3.:
Který operační systém není síťový?
a) MS DOS
b) UNIX
c) LINUX
d) Windows NT

Otázka 4.:
V které síti je přenosová rychlost kbps?
a) LAN
b) MAN
c) WAN
d) WWW

Otázka 5.:
Která komponenta umožňuje propojit dva počítače?
a) grafická karta
b) síťová karta
c) procesor
d) MAC

Otázka 6.:
10Base2 je označení...
a) TP
b) USB
c) koaxiálního kabelu
d) pro LAPlink

Otázka 7.:
Elektromagneticky nelze rušit kabel...
a) optický
b) koaxiální
c) kroucenou dvoulinku
d) žádný

Otázka 8.:
Rychlost 10Mb/s dosahujeme u ...
a) rádiového přenosu
b) optického přenosu
c) mikrovlnného přenosu
d) SCSI rozhraní

Otázka 9.:
Při přerušení HUbu v topologii STAR síť
a) přestane fungovat
b) nepřestane fungovat
c) přestane fungovat jen 1 počítač
d) přestane fungovat server

Otázka 10.:
Technologii Token Ring nalezneme jen u topologie
a) STAR
b) Ring
c) BUS
d) libovolné

Otázka 11.:
Zesilovat signál v síti umožňuje
a) Bridge
b) Gateway
c) BUS
d) Repeater

Otázka 12.:
Fyzická adresa síťové karty má označení
a) Adress
b) IP
c) MAC
d) DNS

Otázka 13.:
Nejefektivnější cestu v síti vyhledá
a) Router
b) Bridge
c) Gateway
d) Hub

Otázka 14.:
IP adresa má...
a) 32 bitů
b) 18 bitů
c) 8 bitů
d) 64 bitů

Otázka 15.:
DNS server
a) umožňuje procházet internetové stránky
b) automaticky nastaví IP adresu počítačů v síti
c) umožňuje pracovat se soubory vzdáleného počítače
d) převádí IP adresu na jméno uzlu

Otázka 16.:
Komunikační protokol pro odesílání pošty se jmenuje
a) POP3
b) SMTP
c) HTML
d) HTTP

Otázka 17.:
Program pro přenášení souborů síťového serveru se jmenuje
a) Word
b) Seznam
c) CuteFTP
d) FTP

Otázka 18.:
Program pro hlasovou komunikaci se jmenuje
a) NetMeeting
b) FrontPage
c) MSWorks
d) MS Speak

Otázka 19.:
WWW je zkratka
a) World Wide Web
b) Word Wide Web
c) Web Web Web
d) Wery Wide Web

Otázka 20.:
Vyberte nesprávnou adresu:
a) www.škola.cz
b) www.www.skola.cz
c) skola.cz
d) skola.cz.

Otázka 21.:
Uveďte topologie sítě kdy komunikace probíhá jedním směrem a signál se neztrácí
a) STAR
b) RING
c) BUS
d) žádná

Otázka 22.:
Které zařízení nelze použít v síti jako centrální prvek
a) modem
b) Hub
c) Router
d) Bridge

Otázka 23.:
Jakým příkazem zjistíte MAC adresu síťového adaptéru?
a) ping
b) ipconfig/all
c) ipconfig
d) command

Otázka 24.:
Protokol pro automatické přidělování IP adres pracovním stanicím se jmenuje
a) IMAP
b) DNS
c) DHCP
d) FTP

Otázka 25.:
U mikrovlnného přenosu lze dosáhnout rychlosti
a) přesně 150 Mb/s
b) maximálně 10 Mb/s
c) menší než 100 Mb/s
d) větší než 100 Mb/s

Otázka 26.:
Terminátor je ...
a) zakončovací odpor u koaxiálního kabelu
b)centrální síťový prvek
c) název pro UTP konektor
d) zakončení UTP kabelu

Otázka 27.:
Protokol pro čtení e-mailů se jmenuje ...
a) POP3
b) IMAP
c) SMTP
d) FTP

Otázka 28.:
U koaxiálního kabelu měříme odpor v Ohmech
a) 50
b) 25
c) 100
d) 10

Otázka 29.:
Označte nepravdivé tvrzení:
a) technologie TokenRing je pomalejší než Ethernet
b) Switch je Hub, který přenáší data tam, kam patří
c) IMAP je protokol pro přijímání mailů mimo lokální počítač
d) UTP kabel je pro vzdálenost maximálně 100 m

Otázka 30.:
Jakým příkazem zjistíte dostupnost počítače se jménem Cislo3
a) ipconfig Cislo3
b) ping
c) ping Cislo3
d) ping 193.60.1.3

Otázka 31.:
Síťový prvek, který propojuje 2 sítě s různými topologiemi se jmenuje...
a) Router
b) Bridge
c) Hub
d) Gateway

Otázka 32.:
Protokol pro vzdálenou správu počítače se jmenuje...
a) http
b) DHCP
c) DNS
d) telnet

Otázka 33.:
Server, který spravuje poštovní služby na síti se označuje...
a) Mail server
b) FTP server
c) Fax server
d) Print server

Otázka 34.:
Program pro prohlížení internetových stránek se jmenuje
a) Netmeeting
b) FrontPage
c) Explorer
d) CutFtp

Otázka 35.:
Síť na kilometrové vzdálenosti se jmenuje
a) LAN
b) VAN
c) MAN
d) WWW

Otázka 36.:
Virtuální místnost pro textovou komunikaci po Internetu se označuje jako
a) chat
b) www
c) room
d) text room

Otázka 37.:
UTP je pro
a) optický kabel
b) stíněnou kroucenou dvoulinku
c) koaxiální kabel
d) nestíněnou kroucenou dvoulinku

Otázka 38.:
První síťový předchůdce Internetu se jmenoval
a) Junet
b) Gopher
c) Damis
d) Arpanet

Otázka 39.:
Mikrovlnný přenos vyžaduje
a) nastavenou určitou frekvenci
b) paraboly, které nemusí být přesně nařízené
c) paraboly přesně nařízené
d) optické kabely

Otázka 40.:
Mezi technologie bezdrátového připojení nepatří
a) IrDA
b) Bluetooth
c) WiFi
d) USB